A A A

co zawiera pols 28911948

W zależności od surowca, z jakiego powstał miód, wyróżnia się miody:

- nektarowe (kwiatowe),

- spadziowe,

- mieszane (nektarowo-spadziowe lub spadziowo-nektarowe).

Jak rozpoznać prawdziwy miód?

W dzisiejszych czasach aż nazbyt często zdarza się, że chęć zysku przysłania nam inne wartości. Dotyczy to niestety również miodu, którego zakup może okazać się dużym wyzwaniem. Wynika to z pokusy jakiej ulegają niektórzy pszczelarze lub firmy, które aby zwiększyć swoje dochody fałszują miód.

Miód jest naturalną słodką substancją wytworzoną przez pszczoły (Apis mellifera) z nektaru roślin lub wydzielin owadów wysysających soki z żywych części roślin, które pszczoły zbierają, przebierają przez łączenie ze specyficznymi substancjami własnymi, składają, odwadniają, gromadzą i pozostawiają do dojrzewania w plastrach. Produkt ten może być płynny (patoka), lepki, lub skrystalizowany (krupiec).